logo Związku Podhalan, 3 kB

ZWIĄZEK PODHALAN
ODDZIAŁ KOŚCIELISKO


>>> mniejsze litery           większe litery <<<

3 kB

Tekst archiwalny:
Krystyna Słobodzińska, Zakopiański Informator Kulturalny (1991), ss. 99

Oficyna Podhalańska

Działa Oficyna Podhalańska w Krakowie z tymczasową siedzibą w mieszkaniu Zofii Staichowej (grzecznościowo) przy ul. Krupniczej 22/9 w Domu Literatów jako poniekąd programowa kontynuacja poprzedniego wydawnictwa Oficyny Związku Podhalan. Oficyna została w styczniu 1989 r. gruntownie zreorganizowana. Utworzono reprezentatywne kolegium redakcyjne, na którego czele stoi przewodniczący, utworzono stanowiska redaktora naczelnego i księgowego. Kolegium redakcyjne pracuje honorowo. Oficyna jest względnie niezależna finansowo i całkowicie samodzielna pod względem tworzenia planów wydawniczych. Utrzymuje łączność ze Związkiem Podhalan poprzez obecność w kolegium przewodniczącego Związku Podhalan Oddziału w Krakowie. Wydaje książki, tomiki i broszury, oraz druki akcydensowe o tematyce zakopiańsko-tatrzańskiej i podhalańskiej o charakterze literackim (poezja i proza gwarą oraz dialektem ogólnopolskim) i popularnonaukowe. Wznawia jako reprinty dawniejsze wartościowe pozycje dotyczące ruchu podhalańskiego. Współpracuje z autorami z całej Polski, szczególnie jednak z zamieszkałymi w południowych regionach (Kraków, Podhale, Orawa itd.) Korzysta ze współpracy grafików zdobiących wydawnictwa Oficyny. Dorobek wydawniczy rozprowadza za pośrednictwem ognisk i oddziałów Związku Podhalan. W krakowskiej księgarni pod Wierchami", jak również w zakopiańskiej Księgarni Górskiej im. Tadeusza Staicha (Dom Turysty) oraz w rozmaitych innych księgarniach i na stoiskach można także nabyć wydawnictwa Oficyny.

Krystyna Słobodzińska Zakopiański Informator Kulturalny (1991), ss. 99

Oficyna działała w latach 1989-1999,
obecnie działalność została zawieszona,
a archiwum i magazyn zostały przekazane
do Oddziału Związku Podhalan w Kościelisku
(przyp. M.K.)