logo Związku Podhalan, 3 kB

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Dom Ludowy
Związku Podhalan
Oddział Kościelisko


Związek Podhalan Oddział Kościelisko


spinka, 8 kB

poświęcenie Domu Ludowego   |   lata wojny i okres powojenny   |    składy zarządów Związku
>> zarząd Oddziału nowej kadencji <<

na stronie następnej: Franciszek Bachleda-Ksiedzularz - 70 LAT ZWIĄZKU PODHALAN >>
<< powrót do strony głównej

Edward Styrczula-Maśniak
HISTORIA ZWIĄZKU PODHALAN W KOŚCIELISKU
okres 1925-1939 rok


„...KOŚCIELISKO 19 sierpnia 1925 r.
Sprawozdanie doroczne
Ogniska Związku Podhalan
w Kościelisku

Związek Górali
fot. 1923 r.: NOWOCZESNA FOTOGRAFJA "Foto Sport"
Zakopane, Krupówki 1, Hotel pod Giewontem

     W dniu 1 III 1925 r. odbywa się pierwsze organizacyjne zebranie, na którem założono Ognisko Zw. Oddz. w Kościeliskach. Do Ogniska wpisało się dwudziestu sześciu (26) członków. Ognisko wybiera Zarząd i uchwala, że celem przewodnim jego będzie budowa „Domu Ludowego” w Kościelisku. Dalej uchwała wysłać sprawozdanie do Zarządu Związku Podhalan, z prośbą o bibliotekę, co przewodniczący Szczepaniak St. na drugi dzień wysyła.
     W dniu 13 IV br. zarząd Ogn. Zw. Podh. w Kościelisku w osobach Szczepaniaka St., Nędzy Stanisława i Pitonia Stanisława zakupuje parcelę leśną położoną przy drodze do kościoła w Kościelisku, a nadającą się na budowę Domu Ludowego, za sumę pięciuset złotych (500) a płatnych ratami do dnia 13/VII 1925. Pierwszą ratę sto złotych wypłacają jako zadatek natychmiast.
     W dniu 10 V 1925 r. odbywa się walne zebranie Ogniska Zw. Podh., na którem przyjmuje na własność parcelkę zakupioną przez Zarząd i przeznacza ją pod Dom ludowy, dla zdobycia zaś funduszów na jej dokupno uchwalono składki członków, urządzanie zabaw, przedstawień dramatycznych itd., uchwala także zwrócić się do Rady gminnej o poparcie (co ta kategorycznie odrzuciła).
     W dniu 24 V odbywa się drugie walne zebranie Ogn. Zw. Podh., na którem uchwalona z powodu odmówienia wszelkiej pomocy ze strony Rady gminnej w wypłacaniu placu pod dom ludowy zwrócić się do zamożniejszych członków Ogniska, a także zwrócić się do ofiarniejszego obywatelstwa, tak Kościelisk jako też Zakopanego z prośbą o pomoc. Na ten cel uchwalono sporządzić księgę ofiar z własnoręcznymi podpisami ofiarodawców. Do zbierania składek delegowano Andrzeja Nędzę „Hotarskiego".
Wybrano także komitet budowy domu ludowego, którego przewodniczącym zostaje wspomniany wyżej Andrzej Hotarski.
     W dniu 19 VII 1925 r. w obecności Szczepaniaka St., Nędzy St., Pitonia, Różaka Andrzeja i Hotarskiego Andrzeja następuje przeliczenie dochodów Ogniska Zw. Podh. w Kościeliskach. Dochód ten, na który złożyły się składki członków, ofiary zamożniejszych członków i ofiary zapisane w księdze ofiar, a także dochód z zabaw urządzonych przez Ognisko w sumie 525 złotych, przeznaczono na wypłacenie placu pod dom ludowy, który też został wypłacony. Pozostałość (25 złotych) umieścił skarbnik w dzienniku kasowym.
     Oprócz tego Ognisko Zw. Podh. brało udział w obchodzie 3-Maja, gdzie z ramienia Ogniska przemawiali: Nędza St. i Szczepaniak St. Daje się odczuć brak biblioteki, polecamy się Łaskawej pamięci Głów. Zarządu, przypominając jednocześnie P. Dyr. Zachemskiemu, że pierwsza biblioteka przeznaczona będzie dla Kościelisk.

Szczepaniak - przewodn.
Nędza Stanisław - sekretarz Ogn. Zw. Podhalan..."

     W taki sposób rozpoczyna działalność Związek Podhalan w naszej dziedzinie, w Polanach.
Zarząd Ogniska Związku Podhalan w Kościelisku od razu przystąpił do realizacji wyznaczonego celów. Udostępnił czytelnikom biblioteczkę przyznaną przez Zarząd Związku Podhalan. W dniach 9 i 29 sierpnia 1925 r. odbywają się zabawy (pod gołym niebem), z których dochód w wysokości trzystu złotych zostaje przeznaczony na budowę Domu Ludowego.
     Po zmianie władz w gminie Kościelisko do Ogniska Zw. Podhalan należy 14 radnych (na 32 radnych).
Do ciekawych inicjatyw Ogniska należy organizacja, przy poparciu p. Dyr. Stryjeńskiego, przy Zawodowej Szkole w Zakopanem dwuzimowego kursu dokształcającego dla majstrów ciesielskich. Na kurs poszło czterech cieślów z Kościeliska i trzech z Zakopanego.
     Przychodzi rok 1928, w którym w Kościelisku ma się odbyć XII Zjazd Podhalański, w dniach 4 i 5 sierpnia.
"Gazeta Podhalańska" z dnia 22 lipca 1928 r., pisze:
... I tegoroczny zjazd w Kościeliskach będzie miał swoje znamię, wyróżniające go od poprzednich. Wypadnie na nim radzić i stanowić o parku narodowym, o starostwie letniskowym, o podniesieniu kultury ogólnej, a zwłaszcza rolniczej i jej wyrazie, szkole rolniczej....

     W numerze 31 "Gazety Podhalańskiej" (Nowy Targ 29.07.1928 r.), ukazuje się odezwa-zaproszenie i program Zjazdu.
     Zjazd odbywa się w przepięknej oprawie. Goście z dworca w Zakopanem przewożeni są wozami konnymi, przystrojonymi świerkowymi gałęziami i w otoczeniu banderii konnej - pytaców.
Znamiennym wydarzeniem tego Zjazdu było uczestnictwo w nim delegacji Związku Górali (po raz pierwszy), która zgłosiła chęć przyłączenia się Związku Podhalan jako Ognisko w Zakopanem oraz brał w nim udział Jechymiak Tomasz z Nowego Jorku, przedstawiciel Podhalan z Ameryki.
     W kolejnych latach działalności Ognisko Związku Podhalan w Kościelisku prowadzi budowę Domu Ludowego, pomimo wielu problemów z przekonaniem wielu mieszkańców do celowości tej inicjatywy, jak również skromnymi finansami na realizację tego przedsięwzięcia.
     W roku 1937 lutowy numer "Ziemi Podhalańskiej", wydawanej w Warszawie przez Feliksa Gwiżdża, poświęcony jest Kościelisku. Znajdujemy tutaj informację, że Marszałek Rydz-Śmigły w styczniu tego roku odpoczywał w Kościelisku i odbywał wiele wycieczek po okolicy. Przy odjeździe zostawił sto złotych na budowę "Podhalańskiego Domu Ludowego".
     W grudniu 1938 roku poświęcono Dom Ludowy w Kościelisku. W "Gazecie Podhalańskiej" jeden z uczestników przedstawia tą uroczystość w następujący sposób:

powrót na początek strony<< powrót do strony głównej

POŚWIĘCENIE DOMU LUDOWEGO w KOŚCIELISKU
Poświęcenie Domu Ludowego - Kościelisko 1938. Fotografował Władysław Wachulski z Chochołowa. (40 kB)
W dniu 8/XII br. odbyła się tutaj piękna, gazdowska uroczystość.
Poświęcono mianowicie dom ludowy im. Kazimierza i Bronisławy Dłuskich, oraz otwarto uroczyście świetlicę i czytelnię. Dom Ludowy jest własnością miejscowego Ogniska Związku Podhalan i został wybudowany w dużej części dzięki ofiarności góralskiej ludności gminy.
Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Kościelisk ks. Droździk Piotr, przy udziale licznie zebranej ludności gminy, oraz gości przybyłych z całego powiatu. Nastrój podczas uroczystości był bardzo serdeczny. Przemawiali: wójt gminy Kościelisko Szczepaniak St., Ks. Droździk Piotr, Nędza-Kubiniec St., przew. Ogniska i gospodarz domu, Krzeptowski Wacław z Zakopanego, oraz p. dr Bronisława Dłuska przybyła na uroczystość z Warszawy i której to imieniem został nazwany dom ludowy w Kościeliskach. Nadmienić wypada, że p. dr Br. Dłuska jest rodzoną siostrą sławnej na cały świat uczonej Marii Curie-Skłodowskiej, sama zaśi jej mąż, podczas długiego pobytu w Kościeliskach, pracą lekarską i społeczną zaskarbili sobie wdzięczność szerokich rzesz góralskich.
Nazwanie domu ludowego ich imieniem było ze strony młodszej generacji Kościelisk hołdem dla dwu inteligentów, którzy nie szczędzili pracy, ani ofiar dla podniesienia wsi. Donosząc o tej miłej, chłopskiej uroczystości - dziękujemy na łamach "Podhalanki" wszystkim gościom z powiatu, którzy zaszczycili nas swoją obecnością m.in. pp. Krzeptowskiemu W., Curusiowi, p. drowej Bujwidowej Wł., dr Zgrzelewskiej E., dyr. Drużbackiemu F., i innym, których trudno było dostrzec w tłumie gości. Listy i telegramy z życzeniami przysłali: Starosta powiatowy wz. Wroński M., dr Goetel Walery, dr Kamiński Karol, red. M. Balara, Jonasz Marian. Świetlice domu ludowego bezinteresownie przepięknie ustroiła w emblematy narodowe i ludowe p. Zgleczewska z harcerkami.
Wiersze K. Tetmajera recytowała bardzo pięknie Bronka Kubińcówna.
Wszystkim, którzy przyczynili się do otwarcia kulturalnej placówki, z której będzie promieniowała tężyzna i poczynania nowej wsi - nasze góralskie: cześć! ...

     Ostatni przedwojenny XXIII Zjazd Podhalan odbył się w Kościelisku w 1939 roku. Prezes Zarządu Związku Podhalan Antoni Zachemski zaprasza wszystkich na ten Zjazd na łamach "Gazety Podhalańskiej":

... Tegoroczny więc Zjazd Podhalan odbędzie się w dniach 12 i 13 sierpnia w Kościelisku koło Zakopanego. Dnia 12 sierpnia (sobota) o godz. 17 odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego,
zaś o godz. 18 posiedzenie delegatów Ognisk, po czym o godz. 20 Wieczornica Podhalańska. Dnia 13 sierpnia (niedziela) po nabożeństwie zebranie manifestacji pod hasłem pogotowia obronnego Podhala.
To hasło przyświecać będzie tegorocznemu Zjazdowi.
Zdaje się, że rozumiemy je wszyscy i dlatego należy się spodziewać, że do Kościeliska zjedziemy się licznie i obrady przeprowadzimy z pożytkiem dla sprawy. Różnie czasem odbywają się te nasze zjazdowe obrady. Ludzie pragną się wygadać i temperamenty grają. Nie brak oczywiście w dyskusji momentów istotnych, ale często tracimy czas wokół mało znaczących zagadnień i drobnych kwasów. Mamy dużo braków - przede wszystkim organizacyjnych - to prawda, Ujawniły się w tym roku dość wyraźnie. Ale i to powoli naprawimy, jeśli każdy z nas wykaże odrobinę dobrej woli i troskę o dobro idei, którą nasza organizacja reprezentuje. Pracy starczy dla wszystkich. Pamiętajmy, że od zeszłorocznego Zjazdu zmieniło się dużo i w świecie i w Polsce i na Podhalu. Inne nuty dolatują nas i spoza Tatr i spoza Pienin i spoza Babiogórskich wzniesień. Trzeba, abyśmy tę zmienioną sytuację wzięli dobrze pod uwagę w czasie sierpniowych narad w Kościelisku. W związku z tym niektóre rzeczy musimy powiedzieć wyraźnie, a nawet i dość głośno.
Łącznie ze Zjazdem Podhalan odbędzie się w Kościelisku otwarcie Domu Ludowego. Trzeba więc dołożyć starań i na Zjazd przyjechać.
W pierwszym rzędzie wszystkie Ogniska Związku Podhalan prosimy wziąć udział w obradach przez swych delegatów, a następnie tych którym dobro Podhala leży na sercu.
Kościeliszczanie, jako dobrzy gazdowie niewątpliwie całą rzecz przemyślą rzetelnie i właściwie. Polaniarska nuta, ładnie wywiedziona na gęślach starczy za bramę i za inne kłopotliwe oprawy powitalne. (Jant.)...


     W numerze 33 "Gazety Podhalańskiej", z dnia 13 sierpnia 1939 r. ukazuje się odezwa do uczestników tego Zjazdu. Znajdujemy tutaj wiersz bardzo zasłużonego działacza związkowego z Kościeliska, Stanisława Nędzy-Kubińca, pod tytułem: "Na Zjazd Podhalan w Kościelisku".

W kómorze płazowej  zetrzyjcie dziewki ławy...
coby se pieknie siedli (jak się patrzy) osedziali Podhala Gazdowie,
przinieście w garncu miodu ( co się tycy) zeby im było na zdrowie.
Niek się nuta z wasyk gęśli wywije  śwarni moi muzykanci,
na syćkik graniach  młodzi siuhaje  zapolcie jasne wici,
żeby było widno i wesoło tym  co do nos z daleka prziśli
w gości...
Z mianem i sercem Braci.
Hej Polany! wsi moja  Tyś rada...
ze na graniach polis jasne wici,
ze u Tobie się zbiero -Podhalanska gromada,
ze dziś padlo... przywitac Ci Braci
Hej, ze w Twojej kómorze  wielki wiec i narada
o tych perciach  kany ślad się już stracił.
Hej zaśpiewos, zagwizdos, młody, śwarny siuhaju,
starą śpiewkę zbójnicką o ... Wagu i Dunaju.
Tak !!!
Cekałam Tia całe wieki...
a tys bracie tak daleki...
cekałam Tia...
dockałam sa
Tam na brzegu Dunaju,
na cie polski siuhaju
... dockałam sa.

     Franciszek Bryjak swój artykuł w "Gazecie Podhalańskiej", Nr 34. pod tytułem Zebranie Związku Podhalan w Kościelisku - wielką manifestacją obrony granic Rzeczypospolitej, przedstawia relację z przebiegu obrad.

Podhalanie na ręce najważniejszych osób w państwie złożyli przyrzeczenie, że staną w obronie granic Rzeczpospolitej (telegram wysłany do Pan Prezydenta, Marszałka Rydza-Śmigłego, min. T. Kasprzyckiego i prezesa Zw. Ziem Górskich). Uchwały Zjazdu dotyczyły również wielu żywotnych problemów mieszkańców ziemi podhalańskiej, m.in.; w sprawie zwolnienia całkowitego z opłat w szkołach średnich i wyższych młodzieży wiejskiej, niezamożnej, a zdolnej, tworzenia Uniwersytetów Ludowych w środowiskach wiejskich, z dala od niekorzystnych wpływów miasta, Szkoły Zawodowej w Kuźnicach oraz działań, które podniosłyby gospodarność gospodarstw rolnych na Podhalu - poprzez komasację, akcję gospodarstw współrzędnych (sadownictwo i warzywnictwo).
Po obradach delegatów odbyła się zabawa, na której przygrywała kapela Hotarskich.
Drugi dzień obrad rozpoczęła msza, na której kazanie wygłosił ks. Mikołaj Żądło. Później w Domu Ludowym powitana Polaków z zagranicy, odczytano życzenia pomyślnych obrad, a v-ce Prezes Feliks Gwiżdż wygłosił referat pt.: "O znaczeniu dzisiejszej chwili dziejowej i gotowości do obrony granic Rzeczypospolitej ludu podhalańskiego".

Autor kończy artykuł następującymi słowami:
... wreszcie trzeba nadmienić, że Kościeliscanie pieknie i honornie przyjęli Gromadę Podhalańską w swojej gazdowskiej chałupie, z sercem i szczerze, za co należy im się od ogółu Podhalan podziękowanie...
     Za kilkanaście dni wybuchła II Wojna Światowa.

     Podsumowując okres działalności Ogniska Związku Podhalan w Kościelisku trzeba wymienić najbardziej zasłużone osoby: Stanisława Szczepaniaka, Stanisława Nędzę-Kubińca, Andrzeja Hotarskiego, Stanisława Pitonia, Stanisława Karpiela, Jana Karpiela i innych.
     Największym dziełem było wybudowanie Domu Ludowego, który zaprojektował (za darmo) inżynier architekt Andrzej Czarniak, a majstrem budowlanym był Andrzej Hotarski - Kloroś. Trzeba tutaj powiedzieć, że nie można byłoby rozpocząć budowy, gdyby nie zgoda Andrzeja Fatli, gdyż budynek Domu Ludowego musiał zostać wybudowany 8 m od granicy parceli (przepisy nakazywały 12 m).

powrót na początek strony<< powrót do strony głównej

LATA WOJNY

     W okresie okupacji hitlerowskiej Ognisko Związku Podhalan w Kościelisku, podobnie jak cały Związek zawiesiło swoją działalność. Jego działacze w różny sposób starali się podtrzymywać pewne formy działalności społecznej. Niektórzy z nich włączyli się do walki z okupantem.
W Domu Ludowym okupanci organizują szkołę dla dzieci z Kościeliska.

OKRES POWOJENNY

     Po wojnie do lat siedemdziesiątych w Kościelisku nie działał Związek Podhalan, jednak wielu jego mieszkańców należało do Oddziału Związku w Zakopanem. Trzeba podkreślić, że już w 5 numerze "Gazety Podhalańskiej" z dnia 11.08.1946 r. ukazuje się artykuł St. Nędzy Kubńca, który pisze:
... Jeśli już chcemy, by wieś miała możliwość zarobkowania, to niechaj wytwarza dla miasta według jego, często złego gustu. Sobie jednakże tego niechaj nie przyswaja. Niech żyje własną rodzima twórczością ludową. Żeby tak ułożyć stosunki, potrzebny jest organ, który by czuwał nad właściwym rozwiązywaniem splotu zagadnień kultury i gospodarstwa. Niewątpliwie najlepiej mógłby tą sprawą zająć się Związek Podhalan, posiadający odpowiednią tradycję, oraz formy działania. Czas by było wszcząć działalność Związku Górali, zawieszoną na okres okupacji niemieckiej w Polsce. Nikt bowiem lepiej od samych górali sprawy obrony swojej kultury ludowej przed zagładą pseudokultury miejskiej nie potrafi przeprowadzić.
A obrona ta jest konieczna i pilna. ...

W tym samym numerze znajdujemy również informację, że :
... Związek Podhalan jest zarejestrowanym stowarzyszeniem rozp. Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dn. 19/I/1946 do L.Sp. Prz.IV/3/Krm/195/45 z siedziba w Krakowie przy ul. Sobieskiego  Bocznej 14 m. 4. Ogniska Związku Podhalan mogą powstawać po uprzednim zgłoszeniu w Zarządzie Głównym. ...

W roku 1948 Związek Podhalan decyzją wojewody zostaje rozwiązany.

     W roku 1951 do Kościeliska przybywa kompozytor, etnomuzykolog Włodzimierz Kotoński i w Domu Ludowym organizuje Twórczość Ludową, zespół regionalny, który miał działać na wzór Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Józef Leśniak uczy młodzież tańczyć, a Stanisław Nędza Chotarski grać. Prowadzone są tutaj inne koła zainteresowań, m. in. koło recytatorskie. Ważną rolę w tym okresie spełnia Zofia Nędza Kubiniec.
Po wielu staraniach społeczników podhalańskich do Warszawy udaje się delegacja górali pod przewodnictwem Władysława Stachowca i Stanisława Bafii.
W roku 1957 powstaje Związek Górali Tatrzańskich, którego prezesem zostaje Stanisław Nędza Kubiniec.
Decyzją II Walnego Zgromadzenia zostaje przemianowany na Związek Podhalan 6 grudnia 1959 roku.


od lewej: Wojciech Karpiel, Franciszek Naglak,
Wincenty Galica, Józef Bukowski-Tyrała, Maria Karpiel-Bętkowska

     W roku 1975 zdecydowano reaktywować oddział Związku Podhalan w Kościelisku, przy ogromnej pomocy ówczesnego prezesa Zarządu Głównego doktora Wincentego Galicy.
Na zebraniu w dniu 24.09.1975 r. wybrano Zarząd Oddziału Związku w Kościelisku w składzie:
Prezes: Józef Bukowski-Tyrała
v-ce Prezes: Andrzej Pitoń
Sekretarz: Maria Łaś
Skarbnik; Jan Klaper


Prezes Józef Bukowski-Tyrała

     Za podstawowe zadanie przyjęto włączenie do szeregów Związku młodzieży z naszej wsi. Powstaje zespół Polaniorze w 1977 roku, gdzie spotykają się starzy i młodzi, co umożliwia bezpośredni przekaz olbrzymiej tradycji muzykowania, śpiewu i tańca. Kierownikiem zespołu zostaje Andrzej Pitoń, syn przedwojennego działacza Związku, Stanisława.
     Zespół Polaniorze występuje na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem i zdobywa w roku 1978 najcenniejsza nagrodę tego festiwalu - Złotą Ciupagę. Zespół bierze udział w festiwalach za granicą m. in. na Węgrzech.
     W tym czasie zaczęto organizować Przednówek w Polanach :przegląd grup rodzinnych, śpiewu i tańca. Pierwszy Przednówek odbył się w maju 1978, a drugi w czerwcu 1979 roku. Była to bardzo znacząca impreza dla Kościeliska i całego Podhala.
     Inżynier Władysław Tatar opracowuje koncepcję remontu i przebudowy Domu Ludowego. W listopadzie 1982 roku prezesem Oddziału Zw. Podhalan w Kościelisku zostaje Franciszek Naglak. Nowy Zarząd jako główne zadanie wyznacza sobie remont Domu Ludowego nadszarpniętego zębem czasu i reaktywację zespołu Polaniorze .Działalność Związku jest wspierana przez Urząd Miasta Zakopanego i Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu. Za dotacje uzyskane z tych źródeł przeprowadzono remont zabezpieczający, m.in.: zmiana pokrycia dachu (zakup i konserwacja gontów - 17.500 szt.), ogrodzenie, odwodnienie i odgromienie budynku. Pod koniec 1987 r. podjęto decyzje o rozbudowie zaplecza gospodarczego "Ludówki", gdyż było w niej za mało miejsca do organizowania różnych imprez. Zaprojektowano budowę podpiwniczenia pod budynkiem, w tym samym roku rozpoczęto wykopy. Inżynierem nadzoru zostaje Jan Pawlikowski.
     W okresie prezesury Franciszka Naglaka został zorganizowany III -1983 r., IV - 1985 r. i V 1986 r. Przednówek w Polanach . Brało w nich udział po kilkudziesięciu uczestników. Zespól Polaniorze co roku dostaje dotacje, za które kupowane sa stroje.
W styczniu 1988 r. Fr. Naglak zrezygnował z funkcji prezesa Oddziału.Franciszek Naglak i Maria Karpiel-Bętkowska

     Oddział z Kościelisk dołącza do Tatrzańskiego Oddziału Związku Podhalan, stając się Ogniskiem, którego prezesem zostaje Maria Bętkowska. W latach 1988 - 1995 kierownictwo zespołu Polaniorze obejmuje Wojciech Karpiel. Na następnym Walnym Zgromadzeniu Ogniska Związku Podhalan w dniu 22.10.1989 r. Maria Bętkowska zostaje wybrana prezesem i dzierży tę funkcję do dzisiaj.
     Według Marii Bętkowskiej ogromnym osiągnięciem ruchu regionalnego na Podhalu było utworzenie Tatrzańskiego Oddziału Związku Podhalan, który stał się ośrodkiem wymiany myśli i kuźnią, gdzie wykuwano idee ochrony dziedzictwa kulturowego Podhala.
Za największe swoje osiągnięcie pani Prezes uważa ukończenie remontu Domu Ludowego w 1997 r. poświęcenie sztandaru Oddziału ufundowanego przez polonię z Chicago, utworzenie Koła Młodzieżowego Z. P. w Kościelisku, reaktywację zespołu Polaniorze, który stał się ważnym elementem oddziału, pełniącym funkcje reprezentacyjne.
Uroczystość poświęcenia sztandaru >>
(łącznie - 128 kB)

     Oddział Związku Podhalan, który przywrócono na 39 Zjeździe Podhalan w czerwcu 1999 r., stał się samodzielna jednostką gospodarczą, która stara się znaleźć swoje miejsce w trudnych czasach kształtowania się demokracji i wolnego rynku. Do działania w Związku włączyło się wielu młodych ludzi, którzy próbują swoich sił w tej nowej sytuacji.
     Karczma Polany działająca od 1997 r. w piwnicach "Ludówki" pełni ważną rolę i stanowi uzupełnienie jej oferty. Trzeba także powiedzieć, że oddział w porozumieniu z Urzędem Gminy w Kościelisku podjął się zagospodarowania placu naprzeciw Domu Ludowego na cele kulturalno  rekreacyjne.
     Przyszłość oddziału Związku Podhalan w Kościelisku zależy od wielu czynników, ale najbardziej od obecnych i przyszłych jego członków, którzy swoją pracą udowodnią, że najważniejsza dla Związku jest ochrona i dokumentacja tradycji mieszkańców tej ziemi, oraz kształtowanie kulturowe i moralne samych siebie.

powrót na początek strony<< powrót do strony głównej

WALNE ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU PODHALAN w KOŚCIELISKU
składy Zarządów po reaktywowaniu Związku
w 1975 roku

24.09.1975
Prezes: Józef Bukowski-Tyrała
Wiceprezesi: Andrzej Pitoń, Maria Łaś
Skarbnik: Jan Klaper

21.11.1982
Prezes: Franciszek Naglak
Wiceprezesi: Józef Bukowski-Tyrała, Tadeusz Bukowski-Grosek
Sekretarz: Wacław Przeklasa
Skarbnik: Maria Karpiel
Członkowie: Roman Gąsienica-Sieczka,  Stanisław Karpiel
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Jan Knurowski
Członkowie: Bronisława Pitoń,  Wojciech Karpiel
Sąd Koleżeński
Przewodniczący: Maria Kowalska
Członkowie: Władysław Trzebunia

24.03.1985
Do Zarządu Oddziału weszli:
Prezes: Franciszek Naglak
Wiceprezesi: Wojciech Karpiel, Andrzej Bukowski
Sekretarz: Halina Urbaś
Skarbnik: Maria Karpiel
Członkowie: Józef Bukowski-Tyrała,  Roman Gąsienica-Sieczka, Stanisław Karpiel Jr
Jan Krzeptowski-Sabała,  Zofia Stopka,  Stanisław Stopka
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: Danuta Bukowska
Członkowie: Zofia Barnaś
Jan Knurowski
Sąd Koleżeński
Przewodnicząca: Maria Kowalska
Członkowie: Halina Barnaś,  Józef Słodyczka

31.05.1987
Przewodniczący: Franciszek Naglak
Wicepr.ds.fin. Andrzej Bukowski
Wicepr.ds. kult. Maria Karpiel-Bętkowska
Skarbnik: Maria Kowalska
Sekretarz: Halina Urbaś
Członkowie: Wojciech Karpiel,  Roman Gąsienica-Sieczka,  Jan Krzeptowski
Zofia Nędza-Kubiniec,  Tadeusz Trzebunia
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Andrzej Urbaś
Członkowie: Wacław Przeklasa,  Barbara Stoch
Sąd Koleżeński
Przewodnicząca: Zofia Stopka
Członkowie: Halina Karpiel,  Maria Nędza-Chotarska

22.10.1989
Prezes: Maria Karpiel-Bętkowska
Wiceprezesi: Wojciech Karpiel
Stanisław Krupa
Skarbnik: Zofia Lesnik
Sekretarz: Zofia Nędza-Kubiniec
Zastępca Sekretarza: Halina Urbaś
Członkowie: Wojciech Krzeptowski,  Maria Delkowska,  Anna Bukowska-Tyrała
Zastępca Członka: Andrzej Urbaś,  Stanisław Leśniak,  Roman Gąsienica-Sieczka
Sąd Koleżeński
Członkowie: Wacław Przeklasa,  Maria Kowalska,  Władysław Karpiel

27.12.1992
Prezes: Maria Karpiel-Bętkowska
Wiceprezesi: Wojciech Karpiel
Jacek Łukaszczyk
Skarbnik: Ewa Krupa
Sekretarz: Anna Krzeptowska
Zastępca Sekretarza: Małgorzata Karpiel
Członkowie: Maria Kowalska,  Anna Kowalczyk,  Zofia Stanuch,  Zofia Leśnik
Sąd Koleżeński:
Członkowie: Bronisława Karpiel,  Józef Bukowski-Tyrała,  Tadeusz Trzebunia,  Stanisław Pitoń

17.12.1995
Prezes: Maria Karpiel-Bętkowska
Wiceprezesi: Adam Bukowski-Tyrała
Wojciech Karpiel
Sekretarz: Małgorzata Karpiel
Zastępca Sekretarza: Anna Krzeptowska
Skarbnik: Edward Styrczula-Maśniak
Członkowie: Maria Kowalska,  Maria Kania,  Andrzej Przybyś
Andrzej Bukowski-Waluś,  Zofia Stanuch,  Anna Kowalczyk

30.04.1999
Prezes: Maria Karpiel-Bętkowska
Wiceprezesi: Andrzej Bukowski-Waluś
Adam Karpiel
Sekretarz: Monika Słowińska
Zastępca Sekretarza: Zofia Leśnik
Skarbnik: Zofia Łukaszczyk
Członkowie: Edward Styrczula-Maśniak,  Wojciech Styrczula-Maśniak
Mateusz Nędza-Kubiniec,  Maria Krupa,  Wojciech Karpiel
Kapelan: Jacek Mola
Komisja Rewizyjna
Członkowie: Anna Krzeptowska
Stanisława Nędza-Chotarska,  Waldemar Krupa
Sąd Koleżeński:
Członkowie: Maria Kowalska,  Stanisław Krupa,  Bohdan Pitoń
Poczet Sztandarowy
Jacek Łukaszczyk,  Andrzej Karpiel,  Mateusz Nędza-Kubiniec
Michał Krzeptowski-Jasinek,  Edward Styrczula-Maśniak

© 2001 Edward Styrczula-Maśniak.
Na wykorzystanie tekstu i zawartych w nim faktów konieczne jest zezwolenie autora.

W dniu 24 marca 2002 roku,
podczas Walnego Zgromadzenia członków Związku Podhalan w Kościelisku,
na kolejną, trzyletnią kadencję,
został wybrany nowy Zarząd Oddziału w składzie:

prezes: Edward Styrczula-Maśniak
wiceprezes od spraw gospodarczych: Maria Karpiel-Bętkowska
wiceprezes od spraw kulturalnych: Wojciech Leśniak
sekretarz: Małgorzata Karpiel
skarbnik: Zofia Leśnik
z-ca skarbnika: Zofia Łukaszczyk
członkowie:
Adam Karpiel-Bułecka, Andrzej Karpiel, Wojciech Karpiel,
Tomasz Michalik, Wojciech Styrczula-Maśniak, Mateusz Nędza Kubiniec
chorąży:
Jacek Łukaszczyk, Waldemar Krupa, Andrzej Karpiel
przyboczni:
Mateusz Nędza-Kubiniec, Wojciech Karpiel, Józef Karpiel
Wojciech Leśniak, Tomasz Michalik, Stanisław Karpiel

W dniu 6 marca 2005 roku,
podczas Walnego Zgromadzenia członków Związku Podhalan w Kościelisku,
na kolejną, trzyletnią kadencję,
został wybrany nowy Zarząd Oddziału w składzie:

prezes: Anna Nędza-Kubiniec
wiceprezes od spraw gospodarczych: Mateusz Nędza-Kubiniec
wiceprezes od spraw kultury: Zofia Kin
sekretarz: Małgorzata Karpiel
skarbnik: Grażyna Pitoń
członkowie:
Maria Bętkowska, Krystyna Bukowska, Zofia Łukaszczyk,
Stanisław Krupa, Tadeusz Pitoń, Adam Karpiel
komisja rewizyjna:
Andrzej Bukowski, Maria Kania, Narcyz Sadłoń, Ewa Styrczula-Maśniak
sąd koleżeński:
Maria Delkowska, Wojciech Karpiel,
Edward Styrczula-Maśniak, Agnieszka Tomaszewska
chorąży:
Andrzej Karpiel, Adam Nędza-Kubiniec, Tadeusz Pitoń,
Wojciech Styrczczula-Maśniak, Wojciech Karpiel, Mateusz Nędza-Kubiniec

W dniu 2 marca 2008 roku,
podczas Walnego Zgromadzenia członków Związku Podhalan w Kościelisku,
na kolejną, trzyletnią kadencję,
został wybrany nowy Zarząd Oddziału w składzie:

prezes: Anna Nędza-Kubiniec
wiceprezes od spraw gospodarczych: Wojciech Styrczula Maśniak
wiceprezes od spraw kultury: Zofia Kin
sekretarz: Mateusz Nędza Kubiniec
skarbnik: Helena Nędza
członkowie:
Anna Fąfrowicz, Andrzej Szczepaniak, Zofia Łukaszczyk, Maria Krzeptowska, Krystyna Bukowska, Agnieszka Tomaszewska
komisja rewizyjna:
Andrzej Bukowski, Janina Gąsienica Sobczak, Jan Gąsienica, Józef Karpiel, Mieczysław Delkowski
sąd koleżeński:
Maria Delkowska, Józef Bukowski Tyrała, Janina Ptaszkowska, Tadeusz Styrczula-Maśniak, Wojciech Karpiel

W 2011 roku,
podczas Walnego Zgromadzenia członków Związku Podhalan w Kościelisku,
na kolejną, trzyletnią kadencję,
został wybrany nowy Zarząd Oddziału w składzie:

prezes: Janina Ptaszkowska
wiceprezes od spraw gospodarczych: Jan Gąsienica
wiceprezes od spraw kultury: Anna Nędza-Kubiniec
sekretarz: Zofia Leśnik
zastępca sekretarza: Anna Fąfrowicz
skarbnik: Agnieszka Tomaszewska
zastępca skarbnika: Józefa Obrochta
członkowie: Maria Stopka-Faktor, Andrzej Bukowski, Andrzej Karpiel, Józef Karpiel
komisja rewizyjna:
przewodnicząca: Maria Delkowska
zastępca przewodniczącej: Helena Karpiel
członkowie: Przybysława Tomiczek, Andrzej Szczepaniak, Mateusz Nędza-Kubiniec
sąd koleżeński:
przewodnicząca: Regina Mrowca-Kenar
zastępca przewodniczącej: Wojciech Karpiel
członkowie: Marian Trzebunia, Adam Nędza-Kubiniec, Stanisław Pitoń

W dniu 13 kwietnia 2014 roku,
podczas Walnego Zgromadzenia członków Związku Podhalan w Kościelisku,
na kolejną, trzyletnią kadencję
został wybrany nowy Zarząd Oddziału w składzie:

prezes: Andrzej Bobak
wiceprezes od spraw gospodarczych: Maciej Krzeptowski
wiceprezes od spraw kultury: Anna Watycha
sekretarz: Zofia Leśnik
skarbnik: Stanisława Karpiel
chorąży: Andrzej Karpiel
członkowie: Janina Ptaszkowska, Małgorzata Karpiel, Anna Stoch-Michna, Stanisław Krupa, Wojciech Styrczula-Maśniak
komisja rewizyjna:
przewodnicząca: Emilia Glista
zastępca przewodniczącej: Zofia Łukaszczyk
sekretarz: Małgorzata Sadłoń
członkowie: Regina Mrowca-Kenar, Stanisław Pitoń
sąd koleżeński:
przewodnicząca: Ewa Słodyczka
zastępca przewodniczącej: Mateusz Nędza-Kubiniec
sekretarz: Katarzyna Galica
członkowie: Jan Gąsienica, Andrzej Szczepaniak